Trimiterea rezumatelor

Rezumatul va fi redactat în limba română si engleză.

Fișierul unic conținând rezumatele în limba română si engleză va fi denumit după numele primului autor. Dacă același autor are mai multe lucrări, fișierele vor fi numerotate.

Structura rezumatelor: