Instrucțiuni pentru prezentările de tip poster

Dimensiunea posterelor trebuie sa fie: înălțime 110 x lățime 80 cm.

Posterele vor fi plasate pe panouri, conform numărului alocat în program.

Posterele vor fi redactate în limba romană.